Mở phần mềm VSMARTTEK SMARTHOME và đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản VSMARTTEK đã được đăng ký từ website id.vsmarttek.vn/dang-ky

Nếu người sử dụng là tài khoản phụ (không phải chủ nhà) thì có thể đăng nhập nhanh qua mã QR-Barcode được chủ nhà cấp (phần 5.3: Đăng nhập phân quyền)

II: Tải dữ liệu đã được lưu trước đó

Đối với tài khoản đã cài sẵn dữ liệu:

III: Cài đặt thiết bị mới

Bước 3.1: Cài đặt phòng

Đối với tài khoản cài đặt mới:


Thay đổi thông tin phòng thì nhấn chọn vào phòng tương ứng

Xóa phòng thì nhấn giữ khoảng 2 giây vào phòng muốn xóa

Bước 3.2: Cài đặt thiết bị

Bước 3.2.a: Quét thiết bị mới

Quét lần lượt từng thiết bị đã được cài đặt WiFi thành công vào phần mềm bằng cách:

- Mã barcode và mã sản phẩm (12 ký tự) được in trên hộp sản phẩm

Bước 3.2.b: Cài đặt thông tin cơ bản thiết bị

Sau khi Quét thiết bị mới thành công thiết bị mới có tên Bộ chuyển đổi WiFi - BLE (có cảm biến nối dây)” sẽ xuất hiện cuối Danh sách Node. Tiến hành cài đặt thiết bị, người dùng nhấn vào thiết bị tương ứng để vào giao diện thiết lập kết nối giữa Bộ chuyển đổi WiFi - BLE với Khóa thông minh

Các bước cài đặt khóa:

Nhấn chọn (tìm kiếm): phần mềm sẽ quét các thiết bị Khóa thông minh đang được đặt gần Bộ chuyển đổi WiFi - BLE (bán kính dưới 10m).

- Chọn vào Khóa thông minh đã được quét bên dưới.

- Nhấn chọn (check) để hoàn tất quá trình kết nối Khóa thông minh với Bộ chuyển đổi WiFi - BLE.

- Nhấn chọn (setting) để cài đặt phòng cho Loa báo độngKhóa thông minh bằng cách nhấn vào từng thiết bị và chọn phòng. Lưu ý Loa báo độngKhóa thông minh phải cùng một phòng.

- Nếu muốn xóa Khóa thông minh ra khỏi Bộ chuyển đổi WiFi - BLE thì nhấn chọn (delete).

Thoát khỏi giao diện cài đặt Bộ chuyển đổi WiFi - BLE về giao diện “Danh sách Node”. Ở danh sách Node xuất hiện thêm một thiết bị Khóa thông minh. Nhấn chọn Khóa thông minh và chọn phòng tương ứng nơi đặt khóa.

IV: Điều khiển thiết bị

Sau khi hoàn tất cài đặt sản phẩm, thiết bị sẽ xuất hiện ở phòng tương ứng trên giao diện phần mềm

4.1: Chức năng điều khiển cơ bản

Nhấn chọn vào Khóa thông minh để điều khiển đóng và mở khóa. Nếu phần mềm yêu cầu khởi tạo hoặc xác nhận mật khẩu thì người dùng nhập mật khẩu hiện tại của khóa trên phần mềm. Phần mềm cần khai báo đúng mật khẩu hiện tại của khóa mới được phép điều khiển.

4.2: Chức năng điều khiển nâng cao

Nhấn và giữ xxxx trong 2 giây để vào giao diện điều khiển nâng cao

4.2.a : Tổng quan

4.2.b Cài đặt mật khẩu phụ cho khóa

- Người dùng khai báo tên, mật khẩu phụ và thời hạn sử dụng mật khẩu cho người dùng phụ.

- Danh sách người dùng phụ được hiển thị ở giao diện điều khiển nâng cao của khóa

Nhấn (3 chấm) tại vị trí người dùng phụ tương ứng để: chỉnh sửa, chia sẻ hoặc xóa thông tin mật khẩu của người dùng phụ.

V: Cài đặt phân quyền

Khách hàng có thể tạo nhiều phân quyền cho nhiều người sử dụng với các chức năng giới hạn theo sự quản lý của tài khoản chính

5.1: Tạo tài khoản phân quyền mới


Giao diện khởi tạo phân quyền mới xuất hiện. Người dùng lần lượt khai báo:

Bước 1: Tên tài khoản, có thể là tên gọi nhớ để dễ quản lý sau này

Bước 2: Chọn các phòng mà tài khoản phụ mới được phép sử dụng

Bước 3: Chọn các khu vực mà tài khoản phụ mới được phép bật tắt báo động

Bước 4: Chọn các camera mà tài khoản phụ mới sẽ được phép xem

Bước 5: Chọn các thiết bị mà tài khoản phụ mới sẽ được phép điều khiển

Bước 6: Chọn các phân quyền chức năng khác mà tài khoản phụ mới được phép sử dụng

5.2: Chia sẻ phân quyền

Để người sử dụng mới nhận được thông tin phân quyền, tài khoản chính cần tạo mã QR-Barcode


Người dùng cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản từ menu này

Sau đó nhấn “Chia sẻ QR-Barcode”, phần mềm hiển thị nhiều cách chia sẻ khác nhau cho người dùng lựa chọn như: facebook, zalo, email… (phần mềm phải được cài đặt trên điện thoại)

5.3: Đăng nhập phân quyền

Khi nhận được mã QR-Barcode từ tài khoản chính, tài khoản phụ mở phần mềm VSMARTTEK SMARTHOME. Tại phần đăng nhập chọn “Đăng nhập bằng QR-Barcode”. Có thể quét mã bằng cách quét trực tiếp bằng camera (1) hoặc tải ảnh đã được lưu trên điện thoại trước đó (2).

Sau khi quét mã, phần mềm trên điện thoại phải chờ xác nhận từ tài khoản chính mới được phép sử dụng.

Lúc này phần mềm trên tài khoản chính hiển thị thông báo có người dùng cần đăng nhập

Tài khoản chính nhấn vào xem danh sách các thiết bị đang chờ xét duyệt cho phép đăng nhập. Người dùng có thể xem danh sách tên điện thoại các máy yêu cầu đăng nhập và các máy đã được cấp phép đăng nhập trước đó. Qua đó người dùng đưa ra quyết định cho phép đăng nhập hoặc xóa yêu cầu nếu phát hiện không phải tài khoản phụ muốn cấp phép sử dụng.

Sau khi tài khoản chính xác nhận đăng nhập của tài khoản phụ, phần mềm của tài khoản phụ sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống và tải dữ liệu về máy. Lúc này tài khoản phụ chỉ cần mở lại phần mềm và trải nghiệm các sản phẩm của nhà thông minh VSMARTTEK