I: Đăng nhập hệ thống

Mở phần mềm VSMARTTEK SMARTHOME và đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản VSMARTTEK đã được đăng ký từ website id.vsmarttek.vn/dang-ky

Nếu người sử dụng là tài khoản phụ (không phải chủ nhà) thì có thể đăng nhập nhanh qua mã QR-Barcode được chủ nhà cấp (phần 5.3: Đăng nhập phân quyền)

II: Tải dữ liệu đã được lưu trước đó

Đối với tài khoản đã cài sẵn dữ liệu:

III: Cài đặt thiết bị mới

Bước 3.1: Cài đặt phòng

Đối với tài khoản cài đặt mới:


Thay đổi thông tin phòng thì nhấn chọn vào phòng tương ứng

Xóa phòng thì nhấn giữ khoảng 2 giây vào phòng muốn xóa

Bước 3.2: Cài đặt thiết bị

Bước 3.2.a: Quét thiết bị mới

Quét lần lượt từng thiết bị đã được cài đặt WiFi thành công vào phần mềm bằng cách:

- Mã barcode và mã sản phẩm (12 ký tự) được in trên hộp sản phẩm

Bước 3.2.b: Cài đặt thông tin cơ bản thiết bị

Sau khi Quét thiết bị mới thành công thiết bị mới sẽ xuất hiện cuối Danh sách Node. Tiến hành cài đặt thiết bị, người dùng nhấn vào thiết bị tương ứng để hiển thị Menu Danh sách thông số cấu hình

Danh sách thông số cấu hình:

- Đổi tên thiết bị: Thay đổi tên thiết bị theo ý thích người sử dụng.

- Cài đặt phòng: Tùy chỉnh cho thiết bị vào khu vực phòng nào trên phần mềm.

- Cài đặt cửa cuốn: Cài đặt các thông số kỹ thuật cho thiết bị cửa cuốn(xem Bước 3.2.c).

- Cài đặt WiFi phụ: Nhập SSID và mật khẩu WiFi dự phòng trong trường hợp WiFi chính gặp sự cố, thiết bị tự động kết nối vào WiFi phụ để người sử dụng có thể điều khiển.

Bước 3.2.c: Cài đặt thông số kỹ thuật cho cửa cuốn

Tại Menu Danh sách thông số cấu hình , chọn mục “CÀI ĐẶT CỬA CUỐN”. Giao diện cài đặt chi tiết các thông số kỹ thuật cửa cuốn xuất hiện.

- Thời gian đóng cửa cuốn: số giây từ lúc bắt đầu cho đến khi cửa cuốn đóng hoàn toàn. Nhấn vào chữ giây để bắt đầu đóng cửa cuốn và phần mềm hỗ trợ đếm giây. Khi cửa cuốn đã đóng hoàn toàn thì ta nhấn dừng để phần mềm dừng đếm giây.

- Thời gian mở cửa cuốn: tương tự như thời gian đóng cửa cuốn.

- Cảm biến cửa đóng hoàn toàn: Chọn loại cảm biến tương ứng đang được sử dụng.

- Cảm biến cửa cuốn: Chọn loại cảm biến đang sử dụng.

- Cưỡng bức điều khiển:

- Ngữ cảnh khi mở cửa cuốn: Bật ngữ cảnh khi mở cửa cuốn chỉ xảy ra vào ban đêm (từ 18 giờ đến 6 giờ sáng) hoặc luôn luôn bật.

IV: Điều khiển thiết bị

Sau khi hoàn tất cài đặt sản phẩm, thiết bị sẽ xuất hiện ở phòng tương ứng trên giao diện phần mềm

4.1: Chức năng điều khiển cơ bản

Giao diện điều khiển cửa cuốn bao gồm:

4.2: Chức năng điều khiển nâng cao

- Khóa an toàn: Khi bật chế độ khóa an toàn cửa cuốn sẽ không thể điều khiển bằng remote hoặc nút nhấn tại hộp điều khiển.

- Hẹn giờ khóa an toàn: Hẹn giờ để cửa cuốn bật chế độ khóa an toàn

- Đổi mật khẩu khóa an toàn: các tài khoản phụ phải có mật khẩu hiện tại mới điều khiển được chức năng khóa an toàn.

- Lịch sử điều khiển: Xem lịch sử điều khiển của người dùng với cửa tương ứng.

- Ngữ cảnh khi mở cửa: Tùy chỉnh ngữ cảnh khi mở cửa cuốn (Chỉ hoạt động khi khách hàng sử dụng các sản phẩm khác của VSMARTTEK như công tắc, ổ cắm…)

V: Cài đặt phân quyền

Khách hàng có thể tạo nhiều phân quyền cho nhiều người sử dụng với các chức năng giới hạn theo sự quản lý của tài khoản chính

5.1: Tạo tài khoản phân quyền mới


Giao diện khởi tạo phân quyền mới xuất hiện. Người dùng lần lượt khai báo:

Bước 1: Tên tài khoản, có thể là tên gọi nhớ để dễ quản lý sau này

Bước 2: Chọn các phòng mà tài khoản phụ mới được phép sử dụng

Bước 3: Chọn các khu vực mà tài khoản phụ mới được phép bật tắt báo động

Bước 4: Chọn các camera mà tài khoản phụ mới sẽ được phép xem

Bước 5: Chọn các thiết bị mà tài khoản phụ mới sẽ được phép điều khiển

Bước 6: Chọn các phân quyền chức năng khác mà tài khoản phụ mới được phép sử dụng

5.2: Chia sẻ phân quyền

Để người sử dụng mới nhận được thông tin phân quyền, tài khoản chính cần tạo mã QR-Barcode


Người dùng cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa tài khoản từ menu này

Sau đó nhấn “Chia sẻ QR-Barcode”, phần mềm hiển thị nhiều cách chia sẻ khác nhau cho người dùng lựa chọn như: facebook, zalo, email… (phần mềm phải được cài đặt trên điện thoại)

5.3: Đăng nhập phân quyền

Khi nhận được mã QR-Barcode từ tài khoản chính, tài khoản phụ mở phần mềm VSMARTTEK SMARTHOME. Tại phần đăng nhập chọn “Đăng nhập bằng QR-Barcode”. Có thể quét mã bằng cách quét trực tiếp bằng camera (1) hoặc tải ảnh đã được lưu trên điện thoại trước đó (2).

Sau khi quét mã, phần mềm trên điện thoại phải chờ xác nhận từ tài khoản chính mới được phép sử dụng.

Lúc này phần mềm trên tài khoản chính hiển thị thông báo có người dùng cần đăng nhập

Tài khoản chính nhấn vào xem danh sách các thiết bị đang chờ xét duyệt cho phép đăng nhập. Người dùng có thể xem danh sách tên điện thoại các máy yêu cầu đăng nhập và các máy đã được cấp phép đăng nhập trước đó. Qua đó người dùng đưa ra quyết định cho phép đăng nhập hoặc xóa yêu cầu nếu phát hiện không phải tài khoản phụ muốn cấp phép sử dụng.

Sau khi tài khoản chính xác nhận đăng nhập của tài khoản phụ, phần mềm của tài khoản phụ sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống và tải dữ liệu về máy. Lúc này tài khoản phụ chỉ cần mở lại phần mềm và trải nghiệm các sản phẩm của nhà thông minh VSMARTTEK